فیلم
 
کلیدواژه:

سخنرانی در جمع مردم (ویژگیهای روز جهانی قدس)

۲۵ مرداد ۱۳۵۸/ ۲۲ رمضان ۱۳۹۹

قم

روز جهانی قدس

ویژگیهای روز جهانی قدس

ملت مسلمان ایران‌

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: