فیلم

ایمان

سربازهای ایران با ایمان است که دارند پیش می‌روند
مساله آن طور نیست که اینها فکر کردند
شهادت، عزت ابدی‌
قیام و استقامت از ویژگیهای رهبری‌
بهره‌مندی و زیانمندی از دید اسلام‌
انحراف روحانی و دانشگاهی، انحراف یک ملت‌
تفاوت عناصر متعهد و منحرف‌
خطر تعلیم منهای تهذیب‌
دانشگاه و حوزه در راه ساختن جامعه توحیدی‌
بیشتر