فیلم

شهادت

ایستادگی ملت در جنگ تحمیلی
هیچ قدرتی نمی‌تواند به ما صدمه بزند
خوف نداشتن در امور کشور اسلامی
فداکاری جوانان در جنگ
آنها تبع شیطان هستند و شما تبع خدا هستید
نه قدرت اسلام را اینها می‌توانند بفهمند، و نه ملت خودشان را شناخته‌اند
تاثیر خون سیدالشهدا(ع) بر قیام 15 خرداد
توطئه ها رو به رشد است
شهدای پانزده خرداد
بیشتر