فیلم

نوید فتح

12 آبان 1358

جوانهای ما باید تا اسم غرب می‌آید، خودشان را نبازند. شما دیدید که در مقابل غرب ایستادید. شما در مقابل اینها که زورمند بودند ایستادید و با دست خالی هم ایستادید و پیش بردید. 12 دی 1358

شما در مقابل همه ایستادید و ایستادگی شما هر روز افزون می‌شود، و امیدوارم که هر روز افزونتر بشود. شما در این قرن معجزه کردید. ملت ایران ملت معجزه‌آسای قرن است. 26 مهر 1360

این ملت تا اسلام هست، به جای خودش ایستاده است و خدمت می‌کند. ملتی که انگیزه قیامش اسلام و ایمان است، به این طور امور سرد و سست نمی‌شود. 26 مهر 1360

خدای تبارک و تعالی، وعده پیروزی داده است به شما: انْ تَنْصُرُوا الله یَنْصُرْکُمْ. اقدامتان را ثابت نگه دارید و مشتهای گره کرده را که مشتهای الهی است حفظ کنید، و از هیچ ابرقدرتی نترسید، و از هیچ تبلیغاتی، داخلی و خارجی، هیچ خوفی نداشته باشید. 14 خرداد 1359

پیروزی آن روزی است که تمام ریشه‌های اجانب و تمام ریشه‌های فساد از مملکت ما بریده بشود و قطع بشود. 29 اسفند 1357

" /> clip - omid bakhshi - pic.jpg
 
کلیدواژه:

الآن دستهایی، قلمهایی، زبانهایی در کار است که ملت ما را مایوس کند. اشکالاتی می‌تراشند و نقل می‌کنند و می‌نویسند و می‌گویند؛ همه‌اش برای این است‌ که روح یاس در شما، در جوانهای ما، در قشرهای ملت ما ایجاد کنند. 12 آبان 1358

جوانهای ما باید تا اسم غرب می‌آید، خودشان را نبازند. شما دیدید که در مقابل غرب ایستادید. شما در مقابل اینها که زورمند بودند ایستادید و با دست خالی هم ایستادید و پیش بردید. 12 دی 1358

شما در مقابل همه ایستادید و ایستادگی شما هر روز افزون می‌شود، و امیدوارم که هر روز افزونتر بشود. شما در این قرن معجزه کردید. ملت ایران ملت معجزه‌آسای قرن است. 26 مهر 1360

این ملت تا اسلام هست، به جای خودش ایستاده است و خدمت می‌کند. ملتی که انگیزه قیامش اسلام و ایمان است، به این طور امور سرد و سست نمی‌شود. 26 مهر 1360

خدای تبارک و تعالی، وعده پیروزی داده است به شما: انْ تَنْصُرُوا الله یَنْصُرْکُمْ. اقدامتان را ثابت نگه دارید و مشتهای گره کرده را که مشتهای الهی است حفظ کنید، و از هیچ ابرقدرتی نترسید، و از هیچ تبلیغاتی، داخلی و خارجی، هیچ خوفی نداشته باشید. 14 خرداد 1359

پیروزی آن روزی است که تمام ریشه‌های اجانب و تمام ریشه‌های فساد از مملکت ما بریده بشود و قطع بشود. 29 اسفند 1357

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: