فیلم
 
کلیدواژه:

در کاخ سفید مسائل یک مسائلی است که یکیشان می‌گوید که ما دخالت نظامی می‌کنیم، یکیشان می‌گوید ابداً همچو چیزی نبوده. اصلًا سر در گم‌اند، نمی‌فهمند چه می‌کنند و باز هم نشناخته‌اند مردم را، نشناخته‌اند دنیا را. دنیا عوض شده است؛ شما هم باید خودتان را عوض کنید، افکارتان را عوض کنید. نمی‌شود حالا مثل سابق با دیکتاتوری یا به تبلیغ به هم زد اوضاع را. یک کلمه شما بگویید، خیال می‌کنید همه باید بگویند چشم؛ نمی‌گویند دیگر، مردم نیستند این طور حالا؛ و باید شما هم خودتان را عوض کنید و با مردم راه بروید. خیال نکنید که همه مردم باید دست بسته در مقابل شما هیچ حرفی نزنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: