فیلم
 
کلیدواژه:

اگر بخواهید در مقابل قدرتهای بزرگی که هم چشم طمع به کشور شما دوخته‌اند و با صراحت این مسائل را می‌گویند، اگر بخواهید که استقامت کنید و پایداری کنید، باید مجریان امور در هر جا که هستند، در دادگستری، در وزارت مالیه، در بانکها، اینها اشخاصی باشند که اسلامی باشند و متعهد به اسلام باشند و بدانند که اگر چنانچه ما در یک جایی از این جاها رو به شکست برویم، کم کم این سرایت می‌کند شکست در جاهای دیگر و خدای نخواسته یک وقت می‌بینید که کشور ما به هم ریخته شده است، وضع مالی‌اش و وضع بانکی‌اش و وضع کشاورزی‌اش و وضعهای دیگرش، آن روز است که آنها به مقاصد خودشان می‌توانند برسند. الآن که می‌بینید که همه با ما مخالف هستند، برای اینکه شماها می‌خواهید اسلامی عمل بکنید. کشور شما می‌خواهد اسلامی عمل بکند، و آنها این را مخالف با مقاصد خودشان می‌دانند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: