فیلم
 
کلیدواژه:

خدای تبارک و تعالی این ملت‌ها را توجه بدهد به این مسائل، و این دولت‌هایی که‌ در کشورهای اسلامی هستند از خواب بیدار کند. اینها گمان می‌کنند که اسرائیل پشت و پناه آنها هست که کمک به او می‌کنند. اسرائیلی که بنایش بر این است که کشورهای عربی را بگیرد، این را خیال می‌کنند که این پشت و پناه او هست، یا امریکا پشت و پناه است، امریکا از شما نفت می‌خواهد و امریکا از شما نفع می‌خواهد و می‌خواهد شما بازار باشید برای او. و همین طور شوروی، اینها فرق نمی‌کند، اینها می‌خواهند که از شما استفاده بکنند، از مخازن که خدا به شما داده آنها استفاده‌اش را بکنند، شما حمال باشید برای آنها، و الّا در آنجایی که شما گرفتار بشوید هیچ یک از اینها به داد شما نخواهند رسید.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: