فیلم
 
کلیدواژه:

حالا تازگی می‌گویند که اگر ایران بخواهد وارد عراق بشود، ما ایران را حصر اقتصادی و سیاسی می‌کنیم. شما تا حالا هر کاری توانسته‌اید کرده‌اید. آن طوری که می‌گویند، تا کنون سی میلیارد دلار حجاز کمک کرده است به ارتش عراق و به عراق راه‌ها را هم باز کردند اینها؛ برای اینکه سلاحها را از هر طرف بفرستند برای اینها و افراد هم فرستاده‌اند. آن بدبخت که آن طرف دنیا نشسته، نمی‌تواند کلاه خودش را نگه دارد، آن هم‌ می‌گوید که، آن نُمیری می‌گوید که ما کمک می‌کنیم به اسرائیل. آن مردک در داخل خودش به هم ریخته است، نمی‌داند چه بکند این معنا را، می‌گوید: ما کمک می‌کنیم. اینها همه عروسکهایی هستند دست امریکا. امریکا می‌گوید این طور بگو، می‌گوید.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: