فیلم
 
کلیدواژه:

ما امیدواریم که ایران به اندازه افرادی که دارد، جوانانی که دارد، ارتش داشته باشد. یک ارتش ملی، اسلامی، انسانی که در مواقعی که احتیاج به آن هست، چندین میلیون از افراد حاضر به خدمت باشند. کشورهای دیگر هم آنهایی که بیدارند، آنهایی که توجه به مسائل دارند، آنهایی که غربزده و شرق‌زده نیستند، آنهایی که منافع خودشان را از شرق نمی‌دانند و آنهایی که منافع خودشان را از غرب نمی‌دانند، آنهایی که غرب و شرق را غارتگرانی می‌دانند، آنها هم باید شروع کنند و لو از صفر. و همان طوری که در ایران از صفر شروع شد

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: