فیلم
 
کلیدواژه:

هر چه این قضایا و این خرابکاریها حجمش زیاد می‌شود، حجم انسجام ملتهای مستضعف و مستضعفان جهان بیشتر بشود. اساس این است که مستکبران جهان، کسانی که از این ممالک اسلامی و از ممالک مستضعف بهره‌برداری می‌کردند و می‌کنند احساس خطر کرده‌اند و چون که ایران را احساس کردند که مبدا قیام عمومی مسلمین و مستضعفان است تمام قوای خودشان را چه در تبلیغات و چه در خرابکاری متمرکز کردند در ایران. و باید تمام برادرهای ما در همه اقطار عالم- که از قراری که گفته شد بعضی از برادرهای پاکستانی اینجا آمده‌اند- تمام برادرهای ایمانی که خداوند تعالی در قرآن کریم آنها را برادر خوانده است توجه کنند به اینکه اگر این نقطه بُروز مخالفت با همه ابرقدرتها- خدای نخواسته- آسیب ببیند، اسلام تا سالهای طولانی منزوی خواهد شد. 

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: