فیلم
 
کلیدواژه:

آنهایی که دعوی خدمت به خلق می‌کردند و فدایی بودند و مجاهد برای خلق، ملت‌ ما دید که اینها یک جنایتکارانی هستند که بر ضد خلق هستند، به نفع قدرتهای بزرگ تا کنون کار کرده‌اند و لهذا، می‌بینیم که بعض سران اینها وقتی که محکوم به مرگ می‌شوند در رژیم سابق، قدرتهای بزرگ جلوگیری از مرگ آنها می‌کنند و وقتی که در اینجا شکست می‌خورند و به خارج فرار می‌کنند، دولتها و ابرقدرتها و دستگاههای تبلیغاتی همه جانبه عالم از آنها حمایت می‌کنند و بر ضد ایران آنها را ترویج می‌کنند و از آنها نگهداری می‌کنند. و این به ملت ما درست روشن کرد که اینهایی که ادعای این می‌کردند که برای آزادی ایران و برای رفع گرفتاریهای ایران و برای استقلال ایران می‌خواهند خدمت بکنند، تمام این ادعاها، ادعاهای پوچ بود و مشت آنها در بین راه باز شد و همه صحبتهایی که تا کنون کرده بودند، خود آنها به دست خودشان بر باد دادند. و تمام ادعاهایی که در سالهای طولانی و اخیراً بیشتر می‌کردند خودشان آن ادعاها را باطل کردند و وسیله این شد که قبر خودشان را، خودشان کندند و در بین ملت دیگر نه آبرویی دارند و نه حیثیت. و هر چه که تبلیغات خارجی برای ترویج آنها زیادتر می‌شود، آبروی آنها بیشتر ریخته می‌شود و هر چه خرابکاری می‌کنند در داخل کشور و عزیزان این ملت را ترور می‌کنند یا آتش می‌زنند یا خراب می‌کنند سقف‌ها را بر روی آنها، مشت آنها پیش ملت ما بازتر می‌شود و ملت ما آگاهتر می‌شود.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: