فیلم
 
کلیدواژه:

هر کس و هر شخصیتی هم شهید بشود در این ملت اثری‌ جز اینکه منسجمتر بشود و بیشتر تقویت روحی بشود ندارد. همان طوری که در صدر اسلام اگر آن اشخاص متعهد کشته می‌شدند، مردم و لشکر اسلام قویتر می‌شدند و به پیش می‌رفتند و ملت ما از باب اینکه به غیر اسلام نظر ندارد و خودش را متوجه به خدا کرده است و در راه خدا به پیش می‌رود، از این امور مادی که اسباب سستی در افراد می‌شود، آنها از این امور بری هستند. و ان شاء الله تعالی، تمام این کثافتکاریها و خرابکاریهایی که در ایران می‌شود، به دست خود مردم و ملت با ترتیب قانونی اینها از بین خواهند رفت.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: