فیلم
 
کلیدواژه:

شما می‌دانید که کوتاه کردن دست قدرتهای بزرگ از ایران و بیرون کردن همه مستشارها و انگلها را از ایران چه کار معجزه‌آسایی بود؟ در عین حالی که شما مظلوم واقع شدید، لکن کار خودتان را انجام‌ دادید. در عین حالی که همه بوقهای تبلیغاتی جهان و خصوصاً امریکا و اسرائیل بر خلاف شما تبلیغات می‌کنند و دروغ‌پردازی می‌کنند و اگر یک خطایی یا یک غیر خطایی از شما واقع بشود، بزرگ می‌کنند و اگر در یک محکمه‌ای با تمام مقررات صحیح آن، یک نفر را اعدام کنند، آنها می‌گویند که بچه‌ها را اعدام کردند، کودکها را گرفتند و اعدام کردند. گفته‌اند که در خیابانها همان جا اعدام کنید و اصلًا دادگاه نمی‌خواهیم! این تبلیغات سرتاسری دنیا برای این است که آنها دستشان از ایران و نفت ایران و ذخایر ایران و سایر چیزها کوتاه شده است، زبانشان باز شده است به هرزه گویی و فحاشی و تهمت. شما ملت مظلوم ایران، که از همه طرف به شما حمله شده است و می‌شود، چه حمله تبلیغاتی و چه حمله تسلیحاتی، در مقابل همه ایستادید و ایستادگی شما هر روز افزون می‌شود، و امیدوارم که هر روز افزونتر بشود.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: