فیلم

ملتهای دیگر هم توجه بکنند و اقتدا بکنند به این ملت ایران

من امیدوارم که ملتهای دیگر هم توجه بکنند و اقتدا بکنند به این ملت ایران. ملت مصر اعتنا نکند به این حکومت جائری که اعلام می‌کند که ما هر کس اسم از اسلام ببرد سرکوب می‌کنیم. بدانند که اسلام در مصر در خطر است و واجب است بر زن و مرد مصری که قیام کنند و این حکومت فاسد را، که از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سرکوب کنند. و زن و مرد عراق [هم‌] قیام کنند و این شخص فاسد را، که از اول با اسلام مخالف بود، لکن خودش را به اسلام می‌بندد برای اینکه مردم را اغفال کند- و ما حزب بعث عراق را می‌شناسیم و می‌دانیم که اینها به اسلام عقیده ندارند و دشمن اسلامند و اسلام را خار راه خودشان می‌دانند- بر همه ملت عراق است که قیام کنند و این جرثومه فساد را از بین ببرند. و بحمد الله، در ایران در حال شکست هستند و بزودی ان شاء الله، از ایران، بزودی ان شاء الله، خاک ایران از لوث وجود اینها پاک خواهد شد.

" /> 1360072601 - 10.jpg
 
کلیدواژه:

من امیدوارم که ملتهای دیگر هم توجه بکنند و اقتدا بکنند به این ملت ایران. ملت مصر اعتنا نکند به این حکومت جائری که اعلام می‌کند که ما هر کس اسم از اسلام ببرد سرکوب می‌کنیم. بدانند که اسلام در مصر در خطر است و واجب است بر زن و مرد مصری که قیام کنند و این حکومت فاسد را، که از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سرکوب کنند. و زن و مرد عراق [هم‌] قیام کنند و این شخص فاسد را، که از اول با اسلام مخالف بود، لکن خودش را به اسلام می‌بندد برای اینکه مردم را اغفال کند- و ما حزب بعث عراق را می‌شناسیم و می‌دانیم که اینها به اسلام عقیده ندارند و دشمن اسلامند و اسلام را خار راه خودشان می‌دانند- بر همه ملت عراق است که قیام کنند و این جرثومه فساد را از بین ببرند. و بحمد الله، در ایران در حال شکست هستند و بزودی ان شاء الله، از ایران، بزودی ان شاء الله، خاک ایران از لوث وجود اینها پاک خواهد شد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: