فیلم

دعوت ملتها به قیام در مقابل اسرائیل‌

ملتها اگر نشسته‌اند که این دولتها برای آنها جلو اسرائیل را بگیرند و جلو قدرتهای دیگری که اینها را می‌خواهند به ذلت بکشند و ذخایر آنها را ببرند، این توقع بیجایی است. شما ببینید که بین خود اعراب با این طرحها اختلاف انداخته‌اند. بین حکومت اسلامی ما می‌خواهند با یک تبلیغاتی اختلاف بیندازند؛ تبلیغ به اینکه اسلحه از اسرائیل می‌خرند، تبلیغ به اینکه تروربازیها را اینها دارند درمی‌آورند و در بحرین چه کردند. اینها همه نقشه‌هایی است که برای مسلمین کشیده‌اند و راه اختلاف را هر روز بیشتر باز می‌کنند و شکاف بین حکومتها را هم هر روز زیادتر می‌کنند و نتایجی که باید بگیرند شروع کردند. قضیه ضمیمه شدن بلندیهای جولان به خاک غاصب اسرائیل، این ابتدای قضیه است و اسرائیل با پشتیبانی امریکا اعتنا به سازمانهای دست نشانده امریکا ندارد، هر چه می‌خواهند مخالفت کنند، او کار خودش را انجام می‌دهد.

" /> 1360092501 - 05.jpg
 
کلیدواژه:

ملتها اگر نشسته‌اند که این دولتها برای آنها جلو اسرائیل را بگیرند و جلو قدرتهای دیگری که اینها را می‌خواهند به ذلت بکشند و ذخایر آنها را ببرند، این توقع بیجایی است. شما ببینید که بین خود اعراب با این طرحها اختلاف انداخته‌اند. بین حکومت اسلامی ما می‌خواهند با یک تبلیغاتی اختلاف بیندازند؛ تبلیغ به اینکه اسلحه از اسرائیل می‌خرند، تبلیغ به اینکه تروربازیها را اینها دارند درمی‌آورند و در بحرین چه کردند. اینها همه نقشه‌هایی است که برای مسلمین کشیده‌اند و راه اختلاف را هر روز بیشتر باز می‌کنند و شکاف بین حکومتها را هم هر روز زیادتر می‌کنند و نتایجی که باید بگیرند شروع کردند. قضیه ضمیمه شدن بلندیهای جولان به خاک غاصب اسرائیل، این ابتدای قضیه است و اسرائیل با پشتیبانی امریکا اعتنا به سازمانهای دست نشانده امریکا ندارد، هر چه می‌خواهند مخالفت کنند، او کار خودش را انجام می‌دهد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: