فیلم
 
کلیدواژه:

اشتباهشان در همین است که خیال می‌کنند زیادی جمعیت و زیادی اسلحه کار انجام‌ می‌دهد و نمی‌دانند که آن چیزی که کار را انجام می‌دهد بازوی قوی افراد است. افراد کم با بازوان قوی و قلب مطمئن و قلب متوجه به خدای تبارک و تعالی و عشق به شهادت و عشق به لقاء الله، اینهاست که پیروزی می‌آورد. پیروزی را شمشیر نمی‌آورد، پیروزی را خون می‌آورد. پیروزی را افراد و جمعیتهای زیاد نمی‌آورد، پیروزی را قدرت ایمان می‌آورد. ما اکْثَرَ الضَّجیجِ وَ اقَلَّ الحَجیجْ؛ حاجی خیلی می‌رود به مکه، لکن آن که حج الهی را بجا می‌آورد، آن کم است. و سپاه پاسداران و بسیج و همه اینها، ارتشی و اینها، آن اقلیتی هستند در جنگ و آن اقلیتی هستند در نبرد که کَمْ مِنْ فِئَهٍ قَلیلَهٍ غَلَبَتْ فِئهً کَثیرهً بِاذْنِ اللهِ. 

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: