فیلم
 
کلیدواژه:

این بوقهای تبلیغاتی که هر روز یک چیز می‌گویند و هر روز یک مطلب واضح الفساد را می‌گویند، طوری اینها حیثیت خودشان را از دست داده‌اند که هر که بشنود که رادیوی کذایی چه گفت، می‌گوید رادیو دروغ می‌گوید. رادیویی که می‌گوید که زن و مرد ایران دیگر برگشته‌اند از حکومت اسلام، از این حکومت پشت کرده‌اند یا نقل می‌کند از بعض اشخاص فاسدی که به واسطه فسادش نتوانسته است در ایران بماند و فرار کرده، نقل می‌کنند که اینها جوانها و زنهای آبستن، بچه‌ها و اینها را در خیابانها هر روز می‌کشند، در عین حالی که خود این تروریستها دارند این کارها را می‌کنند، این کارها را انجام می‌دهند و بعد می‌گویند ایرانیها این کار را می‌کنند. بله ایرانی است، اما کدام ایرانی؟ آن ایرانی که به اسم «مجاهد خلق» بر ضد خلق، با اسم «فدایی خلق» بر ضد خلق قیام کرده است، آن‌ هم ایرانی است لکن انسان نیست.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: