فیلم
 
کلیدواژه:

و من به همه کسانی که با این جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنند، نصیحت می‌کنم که بس است دیگر. قدرتهای خودتان را سنجیدید، فهمیدید نمی‌شود با یک قدرت اسلامی درافتاد، خودتان را سنجیدید، فهمیدید نمی‌شود، حالا که فهمیدید نمی‌شود چرا لجاجت می‌کنید؟ دست بردارید بروید مشغول یک کار دیگری بشوید و به صدام هم می‌گویم که من یک راه برای تو سراغ دارم و آن راه انتحار است. همان طوری که هیتلر بعد از آنکه به شکست رسید خودش را کشت، تو هم اگر مردی و مثل هیتلری خودت را بکش.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: