فیلم

آن که مکتبی را مسخره می‌کند اسلام را مسخره می‌کند

همین ارتش است که الآن دارد در آنجایی که دائماً آتش می‌ریزد زیر آتش دارند خدمت می‌کنند. اینها برای کی می‌کنند؟ اینها برای کشور اسلامی و برای اسلام. همینهایند که آنجا نماز شب می‌خوانند و کار می‌کنند.

همانهایند که اصلًا از کشتن و از رفتن به آن عالم باک ندارند، و می‌گویند بگذار برویم از اینجا رها بشویم. وصیتنامه‌های اینها را لابد دیدید. بگذارید این قدرت باقی باشد.

بگذارید این قدرت اسلام باقی باشد. اگر این قدرت اسلام- خدای نخواسته- شکسته بشود، و شکسته نخواهد شد. شما و ما و همه اشخاصی که هرجا هستند و همه روشنفکران و قلم بدستها همه‌شان به باد فنا می‌روند. این قدرت است که شما را نگه داشته است. این قدرت ملت است و قدرت اسلام است که نمی‌گذارد امریکا بیاید بریزد، از آن ور شوروی بیاید بریزد اینجا. برای‌ اینکه تباه می‌شود اینجا. آنها می‌خواهند یک مملکتی داشته باشند. مملکت ما تا آخر فردش جانفشانی دارد می‌کند. این قدرت اسلام را نگه دارید. تا گفته می‌شود «مکتبی»، آقایان مسخره می‌کنند! «مکتبی» یعنی اسلامی. آن که مکتبی را مسخره می‌کند اسلام را مسخره می‌کند. اگر متعمّد باشد، مرتد فطری است، و زنش برایش حرام است، مالش هم باید به ورثه داده بشود، خودش هم باید مقتول باشد.

" /> 1360030601 - 22.jpg
 
کلیدواژه:

همین ارتش است که الآن دارد در آنجایی که دائماً آتش می‌ریزد زیر آتش دارند خدمت می‌کنند. اینها برای کی می‌کنند؟ اینها برای کشور اسلامی و برای اسلام. همینهایند که آنجا نماز شب می‌خوانند و کار می‌کنند.

همانهایند که اصلًا از کشتن و از رفتن به آن عالم باک ندارند، و می‌گویند بگذار برویم از اینجا رها بشویم. وصیتنامه‌های اینها را لابد دیدید. بگذارید این قدرت باقی باشد.

بگذارید این قدرت اسلام باقی باشد. اگر این قدرت اسلام- خدای نخواسته- شکسته بشود، و شکسته نخواهد شد. شما و ما و همه اشخاصی که هرجا هستند و همه روشنفکران و قلم بدستها همه‌شان به باد فنا می‌روند. این قدرت است که شما را نگه داشته است. این قدرت ملت است و قدرت اسلام است که نمی‌گذارد امریکا بیاید بریزد، از آن ور شوروی بیاید بریزد اینجا. برای‌ اینکه تباه می‌شود اینجا. آنها می‌خواهند یک مملکتی داشته باشند. مملکت ما تا آخر فردش جانفشانی دارد می‌کند. این قدرت اسلام را نگه دارید. تا گفته می‌شود «مکتبی»، آقایان مسخره می‌کنند! «مکتبی» یعنی اسلامی. آن که مکتبی را مسخره می‌کند اسلام را مسخره می‌کند. اگر متعمّد باشد، مرتد فطری است، و زنش برایش حرام است، مالش هم باید به ورثه داده بشود، خودش هم باید مقتول باشد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: