فیلم
 
کلیدواژه:

برای حفظ حقوق یک جامعه باید یک غده‌های سرطانی از این جامعه جدا بشود. اینها برای رفتن محمد رضا خان هم همین عزاها را داشتند! همین آدمی که [آن همه جنایت کرد] حالا هم از او تعریف می‌کنند! حالا هم در مجله‌های خارجی یا در مطبوعاتشان از او تعریف می‌کنند که نه، این اصلاح می‌کرد! می‌خواست درست کند مملکت را! آن کنار نشسته‌اند. نه مطلع نیستند؛ لکن آن کنار هستند. کنار معرکه هستند ندیده‌اند اینجا چه شده است. می‌دانند چه شده، اما به خودشان که واقع نشده! هزاران آدم هم اینجا کشته بشود. اصلًا انسان مطرح نیست پیش آنها. حق و حقوق انسان اصلًا مطرح نیست در این جوامعی که طرفدار حقوق بشرند. ابداً حقوق بشر مطرح نیست. حقوق ابرقدرتها مطرح است! آنها برای ابرقدرتها حق قائلند. حقشان هم این است که همه ممالک را اینها بچاپند!

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: