فیلم
 
کلیدواژه:

ماها الآن خودمان را گم کردیم. تا این گم شده پیدا نشود، شما مستقل نمی‌شوید، تا ما این طور هستیم، تا نویسنده‌های ما آن طور است، تا روشنفکرهای ما آن طور فکر می‌کنند، تا آزادیخواهان ما آن طور آزادی غربی را می‌خواهند، همین است که هست. فریاد می‌زنند که اختناق است، اختناق است، آزادی نیست! چه شده است که آزادی نیست؟ نمی‌گذارند این آخوندها، زنها و مردها را با هم توی دریا بروند بغلطند! این آخوندها نمی‌گذارند که این جوانهای ما آزاد باشند بروند در مشروبخانه‌ها و در قمارخانه‌ها و در فحشا فرو بروند، آزادی نیست! اینها نمی‌گذارند که رادیو و تلویزیون ما، زنهای لخت را نشان بدهد و آن وجه وقیح را، فضیح را، قبیح را، و بچه‌ها و جوانهای ما را مشغول کند!

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: