فیلم
 
کلیدواژه:

البته تکلیفهایی الآن بر ما، بر شما، بر همه ملت هست. ما الآن در بین راه هستیم. سد بزرگ را شکستیم؛ لکن فسادهایی که آنها به جای گذاشتند و گرفتاریهایی که آنها به جا گذاشتند بازمانده است، خرابیها مانده است و آشفتگیها مانده است؛ عقب‌ماندگیها مانده‌ است. ما وارث یک مملکتی هستیم که در پنجاه و چند سال تحت فشار امریکا و انگلستان و سایر ممالک ابرقدرتها بوده است؛ و به صورت خرابه‌ای درآمده است که همه چیزش عقب مانده است. و بالاتر از همه، نیروهای انسانیش عقب مانده است، نگذاشتند که رشد بکند نیروی انسانی. نگذاشتند که اسلام آن کارهائی را که می‌خواهد بکند، بکند. از این جهت، ما یک مملکتی هستیم که جنگزده هستیم. مملکتی هستیم که پنجاه سال فساد در آن بوده است، فساد زده هستیم و باید با همت همه قشرها این فسادها از بین برود. و همه با هم دست به هم بدهیم و این بار را به محل خودش برسانیم و این نهضت را ثمربخش کنیم. تکلیف همه ما این است که همه در هر محلی که هستیم به تکلیف خودمان عمل [بکنیم‌]، تکالیف شخصی؛ تکالیف اجتماعی؛ و تکالیف سیاسی.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: