فیلم
 
کلیدواژه:

[دانشجویانی که سفارت را اشغال کرده‌اند خودشان را پیرو خط امام می‌دانند. با وجود این به نظر خارجیها این خود دانشجویان هستند که سیاست خارجی ایران را هدایت می‌کنند. در این باره حضرت عالی چه نظری دارید؟ آقای قطب زاده در این مورد چه کاری انجام می‌دهند؟]
- اگر مقصود این است که سیاست خارجی را دارند اینها هدایت می‌کنند، این یک افترایی است که می‌زنید به آنها. این طور نیست و اگر مقصود این است که این کاری را که اینها مطلع شدند به اینکه اینجا محل جاسوسی بوده است و روی حس انسانیت خودشان برای حمایت از مظلومها رفتند آنجا را گرفتند. اگر مقصود از سیاست خارجی این معناست که اینها را گرفتند و حالا می‌گویند که بیایید مجرم ما را بدهید تا اینکه ما آنها را رها کنیم یا محاکمه‌شان بکنیم، اگر سیاست این است، آنها کردند و همه ملت هم موافقند. وزیر خارجه و تمام ملت و دولت همه با این موافقند اگر باز رسیده باشد فریاد این ملت به آنها می‌بینید که اقشار ملت همیشه دنبال این قضیه هستند. و اعلامیه‌هایشان و فریادهایشان و پیاده رویهایشان و راهپیماییشان همه دنبال تایید این مطلب است و چرا تایید نکنند؟ برای اینکه یک جایی است که محل توطئه است. مردم جوانهایشان را دادند. مردم خانه‌هایشان را سوزاندند. خراب کردند. همه چیزشان را دادند برای اینکه یک حکومت اسلامی پیدا بشود. حالا احساس می‌کنند که یک جایی درست شده است برای توطئه. روابط ما بین ریشه‌ها با دولت امریکا بلکه محل جاسوسی برای منطقه در اینجا هست. اصلًا ما اینجا را سفارتخانه نمی‌دانیم. ما اینها را اجزای سفارتخانه نمی‌دانیم. اینجا جاسوسخانه است و آنها هم جاسوس هستند. این همه فریادی هم که قشرهای مختلفی که در خارج هستند دارند می‌زنند که همه رای به این می‌دهند که اینها باید رها بشوند برای اینکه اینها اشخاصی هستند، اجزای سفارتخانه هستند، مامورین کذا هستند. ما همه اینها را منکر هستیم و می‌گوییم بیایید ببینید. دعوت می‌کنیم از این قشرهای مختلف که بیایید ببینید که وضع اینجا، وضع سفارتخانه است؟ سفارت ما را در امریکا ببینید. سفارت امریکا را در اینجا ببینید. سفارت سایر مملکتها را ببینید. سفارت ایشان [را] هم ببینید.
ببینید این سفارتخانه اصل اسمش هست تا شماها می‌گویید سفارتخانه را گرفتید؟ و اینها مامور دیپلمات هستند که شما می‌گویید که دیپلماتها را گرفتید؟ یا نه اینجا محل جاسوسی است لیس الّا. و اینها هم جاسوس هستند و اصلًا ربطی به سفارت و سفارتخانه ندارد. ادعای ما این است. اینها هم که رفتند و آنجا را گرفتند نمی‌خواهند که وزارت خارجه را اداره کنند. اینها در یک قضیه جزئیه و آن اینکه مجرم خودشان را یافتند و محل جرمش [را] هم یافتند، رفتند گرفتند آنجا را. همه ما هم موافقیم با آنها.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: