فیلم
 
کلیدواژه:

نهضت ما به آخر نرسیده است. ما در بین راه هستیم. ما تا کنون موانع را به مقدار بزرگی از راه برداشتیم؛ و ان شاء اللَّه این ریشه‌های گندیده را هم از بن در می‌آوریم. این نوکرهای چپ و راست- این انگلها، این چپاولگران و معاونین چپاولگران- بدانند این حرکات مذبوحانه را نمی‌توانند ادامه دهند. با ترور شخص میدان برای آنها باز نخواهد شد. ملت ما همه مبارزند، ملت ما همه سربازند؛ زن و مردِ ملت ما سربازند. این انگلهای جامعه، اینها که می‌خواهند نفت ما را باز به جیب امریکا بریزند، اینها که یا چپگرا یا راستگرا هستند- اینها- باید بدانند که گذشتْ آن زمان! دیگر نمی‌توانند اعاده بدهند آن رژیم یا نظیر آن رژیم را. به جای خود بنشینید! 19 اردیبهشت 1358

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: