فیلم
 
کلیدواژه:

آنچه این نماز را بالا می برد، آن روحی است که دمیده می‌شود به نماز، آن روح اگر باشد نماز بالا می‌رود ... همه ما این طور هستیم. بازی ندهیم یکدیگر را.‏ ‌‏همه عبادتمان برای خودمان است. آنکه خیلی آدم خوبی است برای بهشت عبادت می‌کند. شما بهشت را بردارید از روی اعمال، ببینیم کی [برای خدا] عبادت می‌کند؟

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: