مقدمه وصیتنامه امام | از بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامی

از نماز جمعه و جماعت که بیانگر سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند، که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است. و از آن جمله مراسم عزاداری ائمه اطهار و بویژه سید مظلومان و سرور شهیدان، حضرت ابی عبد الله الحسین- صلوات وافر الهی و انبیا و ملائکه الله و صلحا بر روح بزرگ حماسی او باد- هیچ گاه غفلت نکنند. وصیتنامه سیاسی-الهی

دریافت طرح
اشتراک مقدمه وصیتنامه امام | از بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامی
کلیدواژه:
وصیت نامهنماز جمعهعزاداری سیدالشهدا (ع)عزاداریماه محرممحرم و عاشورا