سازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ است

 

اکنون که با عنایات خداوند تعالی و توجه بقیه الله- روحی فداه- نظام جمهوری اسلامی ما از هر جهت در موضع قدرت قرار گرفته است و ارتش نیرومند و سپاه عظیمِ مومنِ سلحشور و قوای مسلح قدرتمند و ملت حاضر در صحنه دارد و پشت دشمن را در ابعاد مختلف شکسته است، برایمان سازش و صلح تحمیلی بدتر از جنگ چه معنی دارد؟ ۱۶ مرداد ۱۳۶۵

یتمتع نظام الجمهوریه الاسلامیه الآن بقوه فائقه بفضل الله تعالی وعنایه بقیه الله الاعظم- روحی فداه- فلدیه جیش قوی وحرس ثوری مومن ومستمیت وقوات مسلحه مقتدره وشعب علی اهبه الاستعداد ارعب الاعداء فی مختلف المجالات، فما معنی الصلح والهدنه المفروضه التی تعد اسوا من الحرب نفسها؟ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۶

Now, by the blessings of God, the Exalted, and attention of the Savior( may my soul be sacrificed for him ), our Islamic Republic is in the position of strength in every aspect; it has a powerful army, valiant committed IRGC, powerful armed forces and ever-ready nation; it has defeated the enemy in different dimensions. What is the meaning for us of imposed compromised and a peace which is worse than war? 7 August 1986

دریافت طرح
اشتراک سازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ است
کلیدواژه:
امام خمینیاسلام سازش و فرومایگیدفاع مقدس و دشمنصلح تحمیلی و حقیقیجنگ حق و باطلمذاکره با آمریکااقتدارملیسیاست خارجی