ما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه است

امسال جای حجاج مشتاق و بااخلاص ایرانی در مراسم حج خالی است، ولی آنان با قلبهای خود حاضر و در کنار حاجیان از سراسر جهان و نگران حال آنها هستند. مقام معظم رهبری؛ 1395/6/12

ما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم و در مکه است. دروازه‌های مدینه الرسول را به روی ما ببندند یا بگشایند، رشته محبتمان با پیامبر هرگز پاره و سست‌ نمی‌شود.  تاریخ:۲۹ تیر ۱۳۶۷

سواء کنا فی مکه او لم نکن، فان قلوبنا وارواحنا مع إبراهیم فی مکه. وسواء اغلقوا ابواب مدینه الرسول بوجوهنا او فتحوها، فان عشقنا للرسول لن یضعف او ینتهی ابداً. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Whether or not we are in Mecca, our heart and soul are with Ibrahim and Mecca. Whether they open or not the gates of the Messenger's city( Medina ), the thread of our affection to the Prophet would never be cut or weakened. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک ما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه است
کلیدواژه:
حج خونینحج و امت اسلامیحج و ابعاد سیاسی آنآل سعودوهابیتپذیرش قطعنامه 598