پیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنید

تجربه‌ای که ما از دنیا در این سالهای طولانی داریم این است که مسلمانها- و لو اینکه یک عده کمی باشند- وقتی در مقابل خصم خودشان مقاومت کنند، اگر چه خصم آنان ابرقدرت‌ها هم باشند پیروزند. ۹ اسفند ۱۳۶۶

إنّ التجربه التی اکستبناها طوال هذه السنوات توکد انّ المسلمین- مع قلتهم- ینتصرون عندما یقفون بوجه خصومهم، حتی لو کان خصومهم من القوی الکبری. ۱۰ رجب ۱۴۰۸

Our experience with the world during these long years is that the Muslims are victorious once they resist against their enemy, even if their enemies are the superpowers, though there may be only a few of them. 28 February 1988

دریافت طرح
اشتراک پیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنید
کلیدواژه:
امام خمینیجنگ حق و باطلفلسطینمقاومتجهاد