باید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشت

باید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی و اسلام را در تمامی قلبها زنده نگه داشت. ۲۲ بهمن ۱۳۶۳

فیجب ان یبقی هیجان الدفاع عن الإسلام و الوطن الإسلامی حیّاً فی القلوب. ۲۰ جمادی الاول ۱۴۰۵

The fervor of defending the Islamic land and #Islam should be kept alive in all hearts. 11 February 1985

دریافت طرح
اشتراک باید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشت
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایدفاع مقدسشهادتجوانان و شهادتخانواده شهدادفاع مقدس و جوانان