مردم همچون گذشته پشتیان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند و در ۲۲بهمن دشمنان انقلاب را شگفت زده کردند

مردم همچون گذشته پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند که در راهپیمایی ۲۲بهمن آمادگی کامل خویش را به جهانیان نشان دادند و دشمنان انقلاب را شگفت زده کردند. من در اینجا خود را شرمنده و کوچکتر از آن می‌دانم که زبان به وصف و تقدیر از آنان بگشایم. ۳ اسفند ۱۳۶۷

الشعب باسره یدعم النظام و الثوره الإسلامیه کما فی السابق. فی مسیره الثانی و العشرین من بهمن مدی استعداده للتضحیه بنحو ادهش اعداء الثوره حقاً. اننی هنا اشعر بالخجل واری نفسی عاجز عن النطق بما یفیهم حقهم و یلیق بتقدیرهم. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

All the people, as in the past, are backing their system and Islamic Revolution. on this year's Bahman 22[ February 11 ]march rally they also showed to the people of the world the veracity of their total readiness and really surprised the enemies of the revolution. At this point, I consider myself embarrassed and more humble than that which I would praise and appreciate them. 22 February 1989

دریافت طرح
اشتراک مردم همچون گذشته پشتیان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند و در ۲۲بهمن دشمنان انقلاب را شگفت زده کردند
کلیدواژه:
امام خمینیحاکمیت مردم در نظام اسلامیانقلاب اسلامی ایرانجمهوری اسلامینقش مردمبیست و دوم بهمن 1357