همه با وحدت در صف حمایت از مظلومان

ملت و دولت و مجلس قوای مسلح ایران که امروز با وحدت اسلامی و انسجام الهی صف واحد هستند مصمم‌اند که در مقابل هر قدرت شیطانی و متجاوز به حقوق انسانها بایستند و از مظلومان دفاع نمایند، و تا برگشت قدس و فلسطین به دامن مسلمین، از لبنان و قدس عزیز پشتیبانی نمایند. ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

إن الشعب الإیرانی و الحکومه و القوی المسلحه فی إیران تقف الیوم بالوحده الإسلامیه و الإلهیه صفاً واحداً عاقده العزم لمواجهه ایه قوه شیطانیه و معتدیه علی حقوق البشریه وللدفاع عن المظلومین. و ان تدافع عن لبنان و القدس الحبیبه حتی تعود القدس و فلسطین إلی احضان المسلمین. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

The Iranian nation and government and the armed forces who are today standing in a single line with Islam and divine unity, are determined to stand up against any satanic power transgressing upon human rights, defend the oppressed people, support Lebanon and the dear Quds ( Jerusulem ) until restoration of the Quds and Palestine to the fold of Muslims. 1 August 1981

دریافت طرح
اشتراک همه با وحدت در صف حمایت از مظلومان
کلیدواژه:
مستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبراناسلام مکتب قیام و مبارزهوحدتمحور وحدت