ما شروع نکردیم

ما شروع‌کننده جنگ نبوده‌ایم. ما برای حفظ موجودیت اسلام در جهان تنها از خود دفاع کرده‌ایم. و این ملت مظلوم ایران است که همواره مورد حمله جهانخواران بوده است؛ و استکبار از همه کمینگاههای سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی خود به ما حمله کرده است. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

نحن لم نکن البادئین بالحرب، و انما دافعنا عن انفسنا فحسب حفاظاً علی کیان الإسلام فی العالم. و ان الشعب الإیرانی المظلوم کان علی الدوام عرضه لهجوم الناهبین الدولیین. و قد شن الاستکبار العالمی هجومه علینا من جمیع کمائنه السیاسیه و العسکریه و الثقافیه و الاقتصادیه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

we have not started the war. We have only defended ourselves for preservation and existence of Islam in the world. It is this oppressed nation of Iran that has been always the subject of attack by the world-devourers. By utilizing all political, military, cultural and economic stratagems, the world arrogance has assaulted us. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک ما شروع نکردیم
کلیدواژه:
دفاع مقدسجنگ تحمیلیاستکبار جهانیپذیرش قطعنامه 598تحریم اقتصادی