تحمل گرسنگی و تشنگی

مردم ایران ثابت کرده‌اند که تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل‌ شکست انقلاب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت. ملت شریف ایران همیشه در مقابل شدیدترین حملات تمامی جهان کفر علیه اصول انقلاب خویش مقاومت کرده است. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

قد برهن الشعب الإیرانی للعالم اجمع بانه یتحمل الجوع و العطش و لکنه لا یطیق هزیمه الثوره و الإساءه إلی مبادئها مطلقاً. و استطاع ان یصمد فی مواجهه اشد هجمات عالم الکفر کلّه ضد مبادئ ثورته. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

The people of #Iran have proved that they can endure thirst and hunger but can never tolerate the defeat of the revolution and blow to its principles. The noble nation of Iran has always resisted against the most intense attacks by the entire world of disbelief against the foundations of its Revolution. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک تحمل گرسنگی و تشنگی
کلیدواژه:
مقاومتاستقامت در نهضتاقتصادپذیرش قطعنامه 598مذاکره با آمریکا