فریاد علیه ظالمین

ان شاء الله روزی همه مسلمانان و دردمندان علیه ظالمین جهان فریاد زنند و اثبات کنند که ابرقدرتها و نوکران و جیره‌خوارانشان از منفورترین موجودات جهان هستند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

سیاتی الیوم إن شاء الله الذی یصرخ فیه کافه المسلمین و جمیع المظلومین فی العالم، و یبرهنوا علی ان القوی العظمی و عبیدها و عملائها هم من اکثر کائنات العالم انزواء" و عزله". ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

God willing, one day all the Muslims and those who are suffering would shout against the oppressors in the world, proving that the superpowers, their servants and mercenaries are among the most despised beings in the world. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک فریاد علیه ظالمین
کلیدواژه:
مستضعفیناستعمارظلممظلومینابرقدرتها