لبیک یا حسین

سید الشهداء- سلام الله علیه- همه چیزهای خودش را داد در راه، برای اسلام. مگر خون ما رنگینتر از خون سید الشهداست؟ ما چرا بترسیم از اینکه خون‌ بدهیم یا از اینکه جان می‌دهیم؟ ۳ آبان ۱۳۵۷

سیّد الشهداء -سلام الله علیه- ضحی بدمه وابنائه وجمیع ما یملک فی سبیل الإسلام! فهل إن دمنا ازکی من دم سید الشهداء(ع)؟! لماذا نخاف من إراقه دمائنا؟! ۲۲ ذی القعده ۱۳۹۸

Imam Husayn sacrificed everything he possessed in God's path, for the sake of Islam. Now, is our blood more precious than the blood of the Lord of the Martyrs? Why should we be afraid of sacrificing our blood or of sacrificing our lives? October 25, 1978

دریافت طرح
اشتراک لبیک یا حسین
کلیدواژه:
امام حسین (ع)شهادتقیام عاشوراانقلاب اسلامی ایرانجوانان و شهادتقیام حسینیکربلا