هشدار انتخاباتی امام!

نگذارید در مجلس شورا اشخاصی بروند که آنها با قدرتهای بزرگ پیوستگی دارند. 16 فروردین 1358

لا تسمحوا لاولئک المرتبطین بالقوی العظمی بدخول مجلس الشوری. ۷ جمادی الاول ۱۳۹۹

Do not allow those who are affiliated to the superpowers to be elected to this parliament. 5 April 1979

دریافت طرح
اشتراک هشدار انتخاباتی امام!
کلیدواژه:
مجلس شورای اسلامیابرقدرتهاانتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابانتخابات و مردمنفوذ