فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!

فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!
از خُم دوست جوانم، به خَم موی‌ علی‌!
طی‌‌ کُنم عرصه‌ی‌ ملک و ملکوت، از پی‌ دوست
یاد آرم به خرابات، چو ابروی‌ علی‌.

دیوان امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!
کلیدواژه:
شعرنجفامام علی (ع)غدیرخممحبت اهل بیتنجف اشرفامیرالمومنین علیه‌السلام13 رجب