ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد

از قراری که شنیدم رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است، ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. ۱۱ بهمن ۱۳۶۲

قد سمعت إن الرئیس الامریکی قال بان إیران قد حقّرتنا. إن هذا بدایه الطریق إن إیران ستحقرکم حتی النهایه. ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۴

I have heard the US president has said Iran belittled them. This is just a beginning. Iran will belittle them to the end. January 31, 1984

دریافت طرح
اشتراک ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد
کلیدواژه:
امام خمینیآمریکاتسخیر لانه جاسوسی آمریکاتسخیر سفارت آمریکامبارزه با استکبارگروگان آمریکاییناو آمریکایی