رسیدن به خدا

انسان که باید این راه را برود و مردنی است، چه بهتر که این سعادت را تحصیل کند و امانت را به صاحب امانت بسپرد؛ موت اختیاری؛ شهادت؛ رسیدن به خدا در لباس شهید و با ایده شهدا. 13 فروردین 1360

الانسان میت لا محاله ولابد من ان یسلک هذا الطریق، فکم من الافضل له ان یحصل علی سعاده کهذه وان یعید الامانه إلی صاحبها، الموت الاختیاری، الشهاده، الوصول إلی الله بلباس الشهید وبعقیده الشهداء. ۲۶ جمادی الاول ۱۴۰۱ 

Man has to traverse this path and he has to eventually die. How much better it would be to instead attain salvation through a voluntary death, attaining martyrdom, and reaching God in the robes of martyrdom and with the honor and the awareness of a martyr. April ۲, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک رسیدن به خدا
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتجوانان و شهادتقاسم سلیمانیشهادت طلبیترویج فرهنگ شهادتیادآوری مرگ