از هرچه غیر دلبر از جان و دل بریدیم

تا از دیار هستی در نیستی خزیدیم
از هرچه غیر دلبر از جان و دل بریدیم

دیوان امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک از هرچه غیر دلبر از جان و دل بریدیم
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان امامقاسم سلیمانیاشعار امامدیوان اشعار