چه مبارک است این زادروز

و چه مبارک است زادروز ابرمردی که جهان را از شرّ ستمگران و دغلبازان تطهیر می‌نماید و زمین را پس از آنکه ظلم و جور آن را فرا گرفته پر از عدل و داد می‌نماید و مستکبران جهان را سرکوب و مستضعفان جهان را وارثان ارض می‌نماید. ۲۸ خرداد ۱۳۶۰

کم هو عظیم هذا الیوم الذی ولد فیه الذی سیطهر الارض من ظلم الظالمین والمحتالین وسیملوها عدلًا وقسطاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، وسیقضی علی المستکبرین فی الارض وسیجعل المظلومین ورثتها، وکم هو مسعود ومبارک ذلک الیوم الذی سیزول فیه الظلّام ومشعلو نار الفتن من علی وجه الارض ۱۵ شعبان ۱۴۰۱

How auspicious is the birthday of the champion who shall purify this world from the evils of the tyrants and scoundrels and will fill the earth with fairness and justice after it has been filled with cruelty and oppression! June ۱۸, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک چه مبارک است این زادروز
کلیدواژه:
امام خمینیاسلام و ظلم ستیزیامام زمان (ع)عدالتظهورنیمه شعبانظلممستکبرینعدالت اسلامی