ستمدیده‌های تاریخ

باید انسانها همان طوری که انبیای عظام و اولیای خدا قیام کردند و جانفشانی کردند، باید در این عصر هم همه شما، همه ما، همه روحانیون، همه ملتها، همه ستمدیده‌های تاریخ باید قد علم کنند و جلوی این شیاطین بایستند. اگر سستی بشود، شیاطین همه عالم را می‌بلعند. ۴ اردیبهشت ۱۳۶۴

فیجب علی الإنسان ان ینهض و یقف کما وقف الانبیاء العظام و اولیاء الله و انتفضوا و ضحوا ضد الشر جمیعاً، و فی هذا العصر علیکم ایضاً و علی جمیع رجال الدّین و جمیع الامم و المظلومین علی طول التاریخ انْ یقفوا بقامات منتصبه فی وجوه هولاء الشّیاطین، فلو ضعفتم امامهم فسیبتلع الشیاطین العالم کله. ۳ شعبان ۱۴۰۵

In the same that grand prophets and immaculate Imams revolted and made sacrifices, human beings in this era, all of us, all the clerics, all nations and all oppressed people of history should rise up and stand against these evils. If one acts sluggishly, the evils will devour the entire world. April 24, 1985

دریافت طرح
اشتراک ستمدیده‌های تاریخ
کلیدواژه:
مستضعفینقیام عاشوراقیام حسینیاسلام مکتب قیام و مبارزهروحانیتشیطانقیام برای خدا