کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ ارضٍ کربلاء

باید ملت ما این معنا را داشته باشد که امروز روز عاشوراست و ما باید مقابل ظلم بایستیم؛ و همین جا هم کربلاست. قضیه کربلا منحصر به یک جمعیت هفتاد و چند نفری و یک زمین کربلا نبوده. ملتها باید غفلت نکنند از اینکه همیشه باید مقابل ظلم باشند. ۴ مهر ۱۳۵۸

لابد لشعبنا ان یدرک ان الیوم هو عاشوراء، فلابد لنا من الوقوف بوجه الظلم. وان هذا المکان هو کربلاء! فلیکن کل یوم عاشوراء لانه لیس محصوراً بارض محدده ولا بافراد معینین. فکل الارض وکل الایام یجب ان تودی هذا الدور. ولابد للشعب ان یقف دائماً بوجه الظلم وان لا یغفل عن ذلک. ۴ ذی القعده ۱۳۹۹

Everyday people should think that "today is 'Ashoura and we must resist repression"; and here is Karbala. it is not exclusive to certain land or certain people. all nations must not fail to stand against oppression. September 26, 1979

دریافت طرح
اشتراک کلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ ارضٍ کربلاء
کلیدواژه:
امام حسین (ع)قیام عاشورامسئولیت ملتقیام حسینیاسلام و ظلم ستیزیماه محرممحرم و عاشوراملتها