22 بهمن روز پیروزی

خدایا، تو بر ما منت نهادی و ما را در مثل 22 بهمن بر دشمنان خودت پیروز کردی. 22 بهمن 1361

إلهی! لقد مننت علینا ونصرتنا علی عدوک فی الثانی والعشرین من بهمن. ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۳

O God! You have obliged us and on a day such as the 22 nd of Bahman (10 th February) granted us victory over your enemies. February ۱۱, ۱۹۸۳  

دریافت طرح
اشتراک 22 بهمن روز پیروزی
کلیدواژه:
امام خمینیپیروزی انقلابانقلاب اسلامی ایرانانقلاب و عوامل پیروزیایمان به خداخدا محوریبیست و دوم بهمن 1357دعاپیروزیسرو انقلاب