روز جهانی

«روز قدس» یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. 25 مرداد 1358

(یوم القدس) یوم عالمی لا یختص بالقدس فقط. إنّما هو یوم مواجهه المستضعفین للمستکبرین، یوم مواجهه الشعوب الرازحه تحت نیر الظلم الامریکی وغیر الامیرکی، للقوی العظمی. ۲۲ رمضان ۱۳۹۹ ه- ق‏

Quds Day is a global day. It is not a day exclusively for Quds. It is a day when the oppressed confront the oppressors. It is a day of confrontations for nations that have been under the tyranny of the American government and other oppressors. August ۱۶, ۱۹۷۹
دریافت طرح
اشتراک روز جهانی
کلیدواژه:
امام خمینیمستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبرانمسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبراناسرائیلفلسطینروز جهانی قدسقدس شریفمستکبرینمبارزه علیه اسرائیلدبیرکل جهاد اسلامی فلسطین