روحانیت و آفت‌ها

لزوم صحبت کردن
ریشه کن کردن اسلام با عناوین فریبنده توسط رژیم
خطر روحانی‌نماها
عدم اطاعت از اولوالامرهای دروغین
علم بدون ایمان
کوبیدن روحانیت با نام تصفیه
آبروی اسلام بسته به اعمال روحانیون
تعلق به مادیات
لطمه زدن به شئون روحانیت
عمل خلاف با لباس روحانیت
حیثیت جمهوری اسلامی در گروی عمل روحانیت
علم بدون عمل و تقوا
انحراف اشخاص ملبس
اجتناب از شکال تراشی دیگران
علم بدون قرات به اسم رب
ریا
خطر نسبت دادن خطاهای روحانیون به اسلام
شکست مکتب
کژی ها به پای اسلام
مناقشه دیکتاتور خواندن روحانیون
غفلت از راه مستقیم
عدم مهار نفس
توبه آخر عمر
ادعاهای اهل منبر و ضربه به اسلام
اعمال روحانیون، بهانه ای به دست دشمن
خطر دفن اسلام
خلاف به اسم اسلام
زحمت و بهانه دادن به مخالفین
اتهام انحصار طلبی
تاخت و تاز مغرضان
دادگاه ویژه روحانیت
خطا عامل بدبینی مردم به روحانیت
مواظبت در مسند خطرناک روحانیت
آخوندهای نفوذی و خرابکار
عدم تزکیه و تطهیر نفس
سستی در حفظ فقاهت ها
خوف شیطان بزرگ از صدور انقلاب
علم حجاب اکبر
عدم صلاحیت و شرکت در امور
عدم تهذیب به اخلاق اسلامی
عدم اصلاح حوزه در دانشگاه
عمل بر خلاف موازین اسلام
انتقاد از جمهوری اسلامی
شیطنت در بعض حوزه های علمیه
تبلیغات روحانی نماها
فساد اخلاقی
شرک دانستن احترام به پیامبر توسط اخوند حجازی
نقاط ضعف روحانیون در دست دشمنان
دخالتهای بی مورد
روحانی غیر مهذب، خطرناکتر از ساواکی
روحانی نماهای مخالف جمهوری اسلامی
اجتناب از توجه به شایعه سازی ها
نفوذ افراد تبهکار در حوزه های علمیه
سوء استفاده از قرآن در توجیه ستمگری ها
نفوذ هدفدار افراد منحرف در میان ملت
خروج از زیّ طلبگی
جدایی ملت از روحانیت عامل شکست اسلام
محروم کردن مسلمانان به جرم شکایت از استکبار
خطر هوای نفس تا دم آخر
ایجاد سستی در روحانیت
ایجاد اختلاف در روحانیت
منزوی کردن اسلام با ظاهر اسلامی
کج فهمی در مخالفت با تشکیل حکومت اسلامی
جسارت به مقدسات شیعه
اتهام مخالفت قرآن با مقاتله
قدرت طلبی
دعوت مردم به صلاح و فراموشی خود
عدم ساده زیستی
تفاوت اثر خطای روحانیون با دیگر اقشار جامعه
حاصل نشدن کامل مقصد اصلی انبیا
توجه به رفاه و حرکت در سیر دنیا
جاهلان زاهد و عالمان پرده در
سوء استفاده تملق گویان ظلمه از موقعیت معنوی علمای اسلام
خطر ترویج اسلام آمریکایی
عدم تاثیر گرفتن از آخوندهای بیسواد
خطر تحجرگرایان و مقدس نماهای احمق
عدم همراهی مقدس نماها قبل و بعد از انقلاب
تغییر شیوه مقدس مآبی
مصادیق نفوذ بیگانگان در حوزه و فرهنگ آن