عزاداری

مجالس غلبه سپاه عقل بر جهل
ملی‌ها هم باید به دنبال گسترش روضه‌ باشند!
روضه نبود، منبر هم نبود
میتینگ و فریادی است برای احیای مکتب سید الشهدا
نمی‌فهمند روضه چیست
ملت را پیش می‌برد
عزاداری و گریه بر مظلوم، فریاد بر ظالم
از همین گریه‌ها می‌ترسند
بازی این‌ها را نخورید
مجالس عزا، مانع تسلط دشمنان
بازیتان ندهند
نهضت امام (ع) را حفظ می‌کند
عزاداری دارای بعد سیاسی و روانی و انسانی
بزرگترین امر سیاسی
هماهنگی ایجاد می‌کند
قلوب را به هم متصل می‌کند
بالاترین رمز پیروزی
در کجای عالم این هماهنگی را سراغ دارید؟
حفظ می‌کند کیان مذهب ما را
عزاداری، عامل یکپارچگی و بسیج امت اسلام
می‌خواستند از بین ببرند
ما با روضه زنده هستیم
مساله گریه نیست، سیاسی است
قدرت ما در همین عزاداری‌هاست
دو کلمه روضه کافی نیست
کشور آسیب نمی‌بیند
بر طبق مسائل اسلام عزاداری کنید
نباید سستی کرد
عزاداری، عامل اجتماع مسلمین تحت لوای اسلام
عزاداری و گریه حماسه ساز و حماسه گریه
این مجالس است که جمعیت را می‌سازد
خود به خود ملت را به هم جوشانده
با همین گریه‌ها، یک قدرت ۲۵۰۰ ساله را از بین بردیم
ملت قدر این مجالس را بدانند
15 خرداد، ثمره خون سیدالشهدا
موجی در همه دنیا
سازمان‌دهنده اقلیت
ملت را بسیج می‌کند
ملت حماسه‌ایم نه گریه!
وحدت کلمه ما از مجالس است
ستمگری‌های عصر حاضر در نوحه‌ها و اشعار یادآوری شود
فریاد قهرمانانه ملت‌ها
موجب وحدت
باید زنده بماند