نفت

نپذیرفتن آن چه مضر به حال ملت و مصالح مملکت است
تخفیف کلان شرکت نفت به ثابت پاسال
غارت مخازن نفت ایران
تقدیم پول نفت به سرمایه داران
نفت را در حلقوم آمریکا ریختن
نفت را به آن ها می دهد، یک مقداری پول می گیرند که این مقدار هم آهن می دهند
دادن نفت به آمریکا و خرید اسلحه هایی که ایران نمی تواند استعمال کند
دادن نفت برای درست کردن پایگاه و خرج مستشاران
چند وقت دیگر که نفت تمام شد و زراعت هم از بین رفت ما چه کنیم
تمام کردن خزائن نفت خدا دادی توسط شاه در ازای هیچ چیز
فروش عاقلانه و جلوگیری از صادرات بی رویه نفت
محتوای این تمدن بزرگ عبارت است از این که نفت را بریزند به حلقوم آقای کارتر و رفقای او
بردن نفت و ساختن پایگاه برای خودش از معجزات آمریکا
فروش نفت و پایگاه برای آمریکا درست کردن
استفاده مجانی از نفت
درست کردن پایگاه به جای نفت
ما با غارتگری مخالفیم نه با فروش به قیمت صحیح
حراج کردن نفت طلای سیاه
استفاده از نفت ولی نه همیشه صادر کننده آن
دادن نفت و گاز و مراتع به بیگانگان
فروش نفت به کسانی که به ما ارز بدهند
فروش نفت به مشتریان بر اساس احترام متقابل
مساله نفت در جمهوری اسلامی
فروش نفت برحسب اختیار
فروش نفت بر اساس رعایت مصالح ملت
فروش نفت به هر کس که به طور عادلانه بخرد
درست کردن پایگاه برای آمریکا با خریدن نفت بلاعوض
پایان یافتن نفت تا سی سال دیگر
عمل به عدالت درباره قیمت نفت و فرآورده های آن
دادن نفت به مشتریان با رعایت حفظ مصالح
فروش نفت و گرفتن پول آن برای ملت
درست کردن پایگاه برای آمریکا و دادن نفت
پول نفت ما را بدهید و آهن هایتان را ببرید
صادرات بی رویه و ذخیره نکردن نفت برای نسل های آتیه توسط شاه
چوب حراج به نفت نمی زنیم
جلوگیری از زیاده روی ها راجع به نفت
فروش نفت به آمریکا اگر مشتری است
عدم فروش نفت به کشورهایی که دولتشان از شاه پشتیبانی می کنند
گذاشتن نفت در اختیار اجانب و خرید بی رویه اسلحه
بردن نفت و درست کردن پایگاه برای آمریکا
دعوت از کارکنان شرکت نفت برای اعتصاب‌
دادن نفت به آمریکا توسط شاه برای تحکیم خودش
آمریکا اکنون مشتری خوبی نبوده است برای این که پول نمی داده
فروش نفت و گرفتن پول و خرج آن برای منافع خود ملت
فروش نفت برای زدودن فقر
اجازه نمی دهم نفت مان را خارجیان به یغما ببرند
فروش نفت به همه کشورها به جز اسرائیل و آفریقای جنوبی
فروش نفت به هر کشوری و گرفتن پول نه اسلحه
فروش نفت و گرفتن ارز
عدم فروش نفت به اسرائیل و آفریقای جنوبی
فروش نفت به قیمت عادلانه و برمبنای تراضی طرفین
فروش نفت به مشتری و با رعایت عدل و انصاف
فروش نفت به هرکس که مشتری باشد و به طور عادلانه به ما ارز بدهد
دادن نفت به آمریکا اگر بر سرنوشت مملکت ایران دخالت نداشته باشد
عمل دولت آینده طبق مصالح کشور در مورد تولید و استخراج نفت
فروش عادی در همه جا غیر از اسرائیل و آفریقای جنوبی
کوتاه کردن دست اجانب و کسب استقلال در فروش نفت
اسلحه و پایگاه به جای نفت
دادن نفت به هرکس که پول بدهد
کوتاه شدن دست اجانب از خزائن نفت ما
فلج کردن اقتصاد ما با تشویق به اعتصاب کارکنان شرکت نفت
شریان حیات اجانب در دست کارکنان شرکت نفت
قطع ایادی دشمنان اسلام از مخازن خودمان
سوار شدن روی موج های نفت موجب پیروزی
قطع صدور نفت تابع صلاح دید دولت
خضوع ممالک دیگر به ما به خاطر نفت
نفت رگ حیات ابر قدرت هاست
تحت تاثیر قرار گرفتن دولت های اسلامی به ابر قدرت ها با داشتن جمعیت زیاد و نفت
رایگان دادن نفت به خارج
هدیه نفت به آمریکا
تحت فرمان ابر قدرت ها قرار گرفتن با داشتن نفت
تعهد کارکنان نفت موجب حفظ کشور
شریان حیات آمریکا و غرب بسته به نفت این منطقه است
خضوع دنیا در صورت بستن ده روزه نفت
تقدیم نفتشان به خاطر هوای نفس باطل
واضح بودن اهمیت نفت در معادلات جهان و اقتصاد بین الملل