خودباوری

در غرب خبری نیست
ما همه چیز داریم
خودباوری دانشگاه‌ها، شرط رشد است
می‌خواهیم خودمان را اداره کنیم
منتظر غرب نباشیم!
چاره این است که اصالت خود را بیابیم!
خودباوری فرهنگی زمینه‌ساز برداشت آزاد علمی
راه دراز تا خودباوری
تا خودمان را پیدا نکنیم نمی‌توانیم مستقل شویم!
می‌شود جلوی ابرقدرت‌ها ایستاد!
خودباوری مانع وابستگی
جوانان و اساتید دانشگاهی از غرب نترسند
یاد بگیرید اما غربی نشوید
"نمی‌شودها" را از مغزها بیرون کنید
بر روشن‌فکران غرب‌زده و شرق‌زده بتازید
همه چیزتان را خودتان درست کنید
باید استعدادها را به کار بیندازید
قدم اول:باور کنیم که می‌توانیم
انقلاب، نتیجه خودباوری
عدم یاس در راه خودکفایی
وقتی ملتی چیزی را بخواهد، خواهد شد
باید بباورانیم که می‌توانیم
خروج از سیطره ظلم با خودباوری
خودباوری عامل خودکفایی
از هیچ‌کس کم نداریم
باور کنیم که چیزی از سایرین کم نداریم
خودباوری عامل ایجاد استقلال
خدا راه را باز می‌کند
به همه گفتند "ما نمی‌توانیم"
می‌خواهی مستقل باشی باید جورش را بکشی!