خودباوری

در غرب خبری نیست
وابستگی مغزی، بدترین وابستگی!
فرهنگ استقلالی،فرهنگ استعماری
ما همه چیز داریم
خودباوری دانشگاه‌ها، شرط رشد است
می‌خواهیم خودمان را اداره کنیم
منتظر غرب نباشیم!
چاره این است که اصالت خود را بیابیم!
یک وابستگی مغزی
خودباوری فرهنگی زمینه‌ساز برداشت آزاد علمی
استقلال فکری، مبدا استقلال کشور
راه دراز تا خودباوری
تا خودمان را پیدا نکنیم نمی‌توانیم مستقل شویم!
می‌شود جلوی ابرقدرت‌ها ایستاد!
خودباوری مانع وابستگی
جوانان و اساتید دانشگاهی از غرب نترسند
قیام همگانی برابرغرب، غرب زدگی و وابستگی
توصیه به خودیابی دانشجویان
یاد بگیرید اما غربی نشوید
"نمی‌شودها" را از مغزها بیرون کنید
بر روشن‌فکران غرب‌زده و شرق‌زده بتازید
همه چیزتان را خودتان درست کنید
باید استعدادها را به کار بیندازید
قدم اول:باور کنیم که می‌توانیم
انقلاب، نتیجه خودباوری
عدم یاس در راه خودکفایی
وقتی ملتی چیزی را بخواهد، خواهد شد
باید بباورانیم که می‌توانیم
تبلیغات در جهت وابسته کردن دولت ایران
خروج از سیطره ظلم با خودباوری
خودباوری عامل خودکفایی
از هیچ‌کس کم نداریم
مستقل شدن نیازمند یک ایمان
باور کنیم که چیزی از سایرین کم نداریم
خودباوری عامل ایجاد استقلال
خدا راه را باز می‌کند
به همه گفتند "ما نمی‌توانیم"
می‌خواهی مستقل باشی باید جورش را بکشی!